Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Μέλη Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας 2017 (Β' Μέρος)

Αγαπητοί φίλοι,
 
Στο β' μέρος του αφιερώματός μας στα μέλη της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, αναρτούμε τα παρακάτω:
 
 1. Δοξαστικό αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, "Ήδη βάπτεται κάλαμος", σε μέλος Ιακώβου Ναυπλιώτου
 2. Τροπάρια των Μεγάλων Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και Πέτρου Λαμπαδαρίου
 3. Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής, σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου
 4. Δοξαστικό του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής, "Ω πως η παράνομος συναγωγή", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου
 5. Δοξαστικό αποστίχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής, "Σε τον αναβαλλόμενον", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου
 6. Καθίσματα του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
 7. Αναστάσιμα Ευλογητάρια, σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου
 8. Αίνοι του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου
 9. Δοξαστικό αίνων του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, "Την σήμερον μυστικώς", σε μέλος Πέτρου Λαμπαδάριου
Τα ανωτέρω, ερμηνεύει ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Άνω Κηφισιάς, Δημήτριος Φακίνος.
 
Καλή Ανάσταση - Καλό και ευλογημένο Πάσχα
 
 

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Μέλη Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας 2017 (Α' Μέρος)

Αγαπητοί φίλοι,
 
Αναρτούμε τα κάτωθι:
 
 1. "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται" σε αργόν (αρχαίον) και σύντομο μέλος και ήχο πλάγιο του δ'
 2. Καθίσματα Όρθρου Μεγάλης Δευτέρας, "Τα πάθη τα σεπτά - Των παθών του Κυρίου", σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και ήχο α' και πλάγιο του δ' αντίστοιχα
 3. Αίνοι Όρθρου Μεγάλης Δευτέρας, "Ερχόμενος ο Κύριος - Φθάσαντες πιστοί",  σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο α' και πλάγιο του α' αντίστοιχα
 4. Καθίσματα Όρθρου Μεγάλης Τρίτης, "Τον νυμφίον αδελφοί - Ο Ιούδας τη γνώμη", σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και ήχο δ' και πλάγιο του δ' αντίστοιχα
 5. Αίνοι Όρθρου Μεγάλης Τρίτης, "Εν ταις λαμπρότησι - Ο τη ψυχή ραθυμία",  σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο α' και β' αντίστοιχα
 6. Δοξαστικόν αίνων Όρθρου Μεγάλης Τρίτης, "Του κρύψαντος το τάλαντον", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο δ'
 7. Καθίσματα Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης, "Πόρνη προσήλθε σοι - Η πόρνη εν κλαυθμώ", σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και ήχο γ' και α' αντίστοιχα
 8. Ειρμοί των Κανόνων του Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης, "Της πίστεως - Ψυχαίς καθαραίς", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο β'
 9. Αίνοι Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης, "Σε τον της Παρθένου Υιόν - Ότε η αμαρτωλός",  σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο α'
 10. Δοξαστικόν αίνων Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης, "Η αμαρτωλός", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο β'
 11. Δοξαστικόν αποστίχων Όρθρου Μεγάλης Τετάρτης, "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις", σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου και ήχο πλάγιο του δ'
Τα ανωτέρω, ερμηνεύει ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Άνω Κηφισιάς, Δημήτριος Φακίνος.
 
 
Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους Ιεροψάλτες!
 
Καλή Ανάσταση - Καλό και ευλογημένο Πάσχα!